Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài

1. Vẽ đoạn thẳng trên tia

Cách 1: Dùng thước đo có chia khoảng(tương tự như đo đoạn thẳng)
Cách 2: Dùng compa.
Nhận xét: Trên tia Ox bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một điểm M sao cho OM=a (đơn vị độ dài)

2. Dấu hiệu nhận biết một điểm nằm giữa hai điểm khác

Trên tia Ox có hai điểm M và N, OM=a, ON=B, a<b thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.
Vẽ đoạn thẳng khi biết độ dài-1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *