Số học 6

Dạng bài tập chứng minh quan hệ chia hết – Số học 6

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com sẽ cùng các em học sinh lớp 6 đi làm những bài tập về dạng chứng minh quan hệ chia hết với việc áp dụng nguyên lý Dirich- le. Trước tiên các em cần ghi nhớ lý thuyết: Phương pháp chứng minh một số chia hết cho một số: Để chứng […]

Bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Timgiasuhanoi.com gửi tới các em một số bài tập về phân tích một số ra thừa số nguyên tố thuộc số học 6. Chúc các em học tốt. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại một số lý thuyết về số nguyên tố. – Cách xác định số lượng các ước của một số : nếu […]

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 – 2018

Timgiasuhanoi.com chia sẻ tài liệu Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 THCS Ngô Gia Tự năm học 2017 – 2018 với các bài tập tự giải. Tài liệu này dành cho các thầy cô, các bạn gia sư đang dạy lớp 6,  phụ huynh có con em đang học lớp 6 tham […]

Phương pháp so sánh hai lũy thừa cùng cơ số, khác cơ số

Timgiasuhanoi.com sẽ hướng dẫn các em cách so sánh hai lũy thừa cùng cơ số hoặc khác cơ số qua phương pháp được giới thiệu dưới đây. Trong chương trình số học 6 các em đã được học về lũy thừa với số mũ tự nhiên và nắm được các khái niệm liên quan như nhân […]

Các dấu hiệu chia hết cần nhớ – Số học 6

Dạng bài tập nhận biết chia hết thuộc Số học 6 – Toán lớp 6. Và dưới đây là Các dấu hiệu chia hết cần nhớ mà Timgiasuhanoi.com tổng hợp lại. Các em đã chắc còn nhớ: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Hôm nay các em […]

Chứng minh một số là số nguyên tố – Số học 6

Để chứng minh một số là số nguyên tố thì các em cần phải nắm được cách nhận biết thế nào là số nguyên tố, định nghĩa số nguyên tố hoặc bảng các số nguyên tố. Như vừa nói ở trên, để chứng minh một số là số nguyên tố thì các em có thể dùng định […]

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân – Số học 6

Timgiasuhanoi.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Phép cộng và Phép nhân bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em đọc lại bài này: http://timgiasuhanoi.com/tinh-chat-cua-phep-cong-va-phep-nhan/ . Để biết được các tính chất của phép cộng và phép nhân. Trung Tâm Gia Sư Hà […]

Phương pháp giải dạng bài tập Bội chung nhỏ nhất – Số học 6

Timgiasuhanoi.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Bội chung nhỏ nhất bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Thầy đã đưa ra lý thuyết về Bội chung nhỏ nhất ở bài viết này http://timgiasuhanoi.com/khai-niem-boi-chung-nho-nhat/ và các em cần ghi nhớ. Với các dạng bài tập […]

Phương pháp giải dạng bài tập Ước chung lớn nhất – Số học 6

Timgiasuhanoi.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Ước chung lớn nhất bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em có thể đọc lại lý thuyết về Ước chung lớn nhất (UCLN) tại link này rất đầy đủ: http://timgiasuhanoi.com/khai-niem-uoc-chung-lon-nhat/ Tiếp theo là các dạng […]