Bồi dưỡng Toán 6

Phương pháp giải dạng bài tập Ước chung lớn nhất – Số học 6

Timgiasuhanoi.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Ước chung lớn nhất bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em có thể đọc lại lý thuyết về Ước chung lớn nhất (UCLN) tại link này rất đầy đủ: http://timgiasuhanoi.com/khai-niem-uoc-chung-lon-nhat/ Tiếp theo là các dạng […]

Phương pháp giải bài tập về số nguyên tố và hợp số – Số học 6

Để làm được bài tập về số nguyên tố và hợp số các em học sinh cần phải nắm được lý thuyết và sau đó làm theo các ví dụ mẫu. Lý thuyết và số nguyên số và hợp số các em chỉ cần đọc lại ở bài viết này: http://timgiasuhanoi.com/so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to/ Tiếp theo là các dạng […]