Bồi dưỡng Toán 6

Bài tập chuyên đề: Trung điểm của đoạn thẳng – Hình học 6

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 6 phần Hình học với các bài tập thuộc chuyên đề trung điểm của đoạn thẳng. Bài toán 1 : Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB. Bài toán 2 : Gọi O là trung điểm […]

Phương pháp so sánh hai lũy thừa cùng cơ số, khác cơ số

Timgiasuhanoi.com sẽ hướng dẫn các em cách so sánh hai lũy thừa cùng cơ số hoặc khác cơ số qua phương pháp được giới thiệu dưới đây. Trong chương trình số học 6 các em đã được học về lũy thừa với số mũ tự nhiên và nắm được các khái niệm liên quan như nhân […]

Các dấu hiệu chia hết cần nhớ – Số học 6

Dạng bài tập nhận biết chia hết thuộc Số học 6 – Toán lớp 6. Và dưới đây là Các dấu hiệu chia hết cần nhớ mà Timgiasuhanoi.com tổng hợp lại. Các em đã chắc còn nhớ: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 và Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Hôm nay các em […]

Chứng minh một số là số nguyên tố – Số học 6

Để chứng minh một số là số nguyên tố thì các em cần phải nắm được cách nhận biết thế nào là số nguyên tố, định nghĩa số nguyên tố hoặc bảng các số nguyên tố. Như vừa nói ở trên, để chứng minh một số là số nguyên tố thì các em có thể dùng định […]

Phương pháp giải dạng bài tập Phép cộng và Phép nhân – Số học 6

Timgiasuhanoi.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Phép cộng và Phép nhân bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Các em đọc lại bài này: http://timgiasuhanoi.com/tinh-chat-cua-phep-cong-va-phep-nhan/ . Để biết được các tính chất của phép cộng và phép nhân. Trung Tâm Gia Sư Hà […]

Phương pháp giải dạng bài tập Bội chung nhỏ nhất – Số học 6

Timgiasuhanoi.com hướng dẫn các em làm dạng bài tập về Bội chung nhỏ nhất bằng cách đưa ra lý thuyết chung và phương pháp giải cho từng dạng bài tập. Thầy đã đưa ra lý thuyết về Bội chung nhỏ nhất ở bài viết này http://timgiasuhanoi.com/khai-niem-boi-chung-nho-nhat/ và các em cần ghi nhớ. Với các dạng bài tập […]