Tin tức

Tin tức giáo dục, thông báo gia sư, phụ huynh học sinh. Tin tức thi hết cấp, luyện thi, tin tuyển sinh được cập nhật liên tục.

30 câu ca dao, tục ngữ mang đậm triết lí nhân sinh về cuộc sống

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ 30 câu ca dao, tục ngữ mang đậm triết lí nhân sinh về cuộc sống để mọi người cùng đọc và suy ngẫm. Ca dao là kết tinh những nét tài hoa, trí tuệ, óc sáng tạo và tinh thần của dân tộc, là nét đẹp trong […]