Tin tức

Tin tức giáo dục, thông báo gia sư, phụ huynh học sinh. Tin tức thi hết cấp, luyện thi, tin tuyển sinh được cập nhật liên tục.

Phân biệt cách dùng SOME và ANY trong tiếng Anh

Cả “SOME” và “ANY” đều có nghĩa là một vài, một ít nhưng tùy theo ngữ cảnh, loại câu mà chúng có những ý nghĩa khác nhau. Dùng “Some” và “Any” với danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ số nhiều (plural nouns). Nguyên tắc chung là “some” được dùng trong câu khẳng định còn “any” được […]

Phân biệt cách dùng Much, Many, Little, Few, A lot of, Lots of trong tiếng Anh

Đều là các lượng từ đặt trước danh từ, “a little”, “a few”, “Much”, “Many”, có cách dùng và nghĩa khác nhau. Trong bài viết này chúng ta cùng ôn lại cách dùng “Much”, “Many”, “Little”, “A Little”, “Few” và “A Few” để các bạn có thể hiểu rõ và vận dụng thành thạo. Cách dùng […]

Phân biệt cách dùng Who, Whom và Whose trong tiếng Anh

Các đại từ quan hệ Who, Whom và Whose được sử dụng khá nhiều trong tiếng Anh, tuy nhiên còn nhiều bạn chưa phân biệt được sự khác biệt giữa cách dùng who, whom và whose. Các đại từ quan hệ Who, Whom và Whose là gì, được sử dụng như thế nào? làm sao […]

Phân biệt cách dùng where và which, which và that trong mệnh đề quan hệ

Các đại từ và trạng từ quan hệ where, which và that thường được sử dụng nhiều trong mệnh đề quan hệ tiếng Anh và rất dễ gây nhầm lẫn cho nhiều người khi mới bắt đầu làm quen với các đại từ này. Vì vậy, trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu […]

Phân biệt cách dùng Although, Despite, In spite of, Though, Even though và bài tập

Như đã biết Although, Despite, In spite of, Though và Even though đều có nghĩa là Cho dù, Mặc dù. Tuy nhiên, trong thực tế chúng lại được sử dụng có phần khác nhau tuỳ vào từng ngữ cảnh. Vì vậy trong bài viết này chúng ta cùng phân biệt cách dùng Although, Though, Even though và  Despite, In spite […]

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk – The differrence between Say, Tell, Speak and Talk

Các động từ SAY, TELL, SPEAK và TALK trong tiếng Anh đều có nghĩa là nói, tuy nhiên chúng được sử dụng trong từng ngữ cảnh khác nhau và rất nhiều người học tiếng Anh không phân biệt được và hay nhầm lẫn. Vậy cách dùng Say, Tell, Speak và Talk như thế nào? làm […]