Tin tức

Tin tức giáo dục, thông báo gia sư, phụ huynh học sinh. Tin tức thi hết cấp, luyện thi, tin tuyển sinh được cập nhật liên tục.

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh – Ôn thi lớp 5 lên lớp 6

I. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ? ………………………………………… 2. isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ . ………………………………………………. 3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ? ……………………………………………………….. 4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ . …………………………………………………. 5. the/ swimming pool/ […]

Bài tập nâng cao tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án

A. Công thức tính I. Diện tích xung quanh của hình lập phương Sxq = 4 x a x a Trong đó Sxq là diện tích xung quanh của hình lập phương, a là độ dài một cạnh của hình lập phương. II. Diện tích toàn phần của hình lập phương Stp = 6 x […]

Các bài toán nâng cao về số thập phân có lời giải

Các bài toán nâng cao về số thập phân, một trong những dạng toán thuộc chương trình Toán lớp 5. Mỗi bài tập có lời giải giúp các em tham khảo. Bài 1: Có 3 bao đường, bao thứ nhất nặng 42,6kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ nhất 14,5kg, bao thứ ba bằng 3/5 […]

Bài tập Tiếng Việt lớp 5 nâng cao trọn bộ cả năm

Bài tập Tiếng Việt lớp 5 nâng cao bao gồm trọn bộ 35 tuần học cho các em học sinh tham khảo củng cố kiến thức môn tiếng Việt. Toàn bộ nội dung bao gồm phần Luyện từ và câu, Tập làm văn trong năm học cho các em học sinh tham khảo chuẩn bị […]

100 câu hỏi bồi dưỡng HSG môn Tiếng Việt lớp 5

100 câu hỏi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 5 có nhiều câu hỏi hay và đa dạng giúp học sinh ôn tập và nâng cao kiến thức, bồi dưỡng HSG. Câu 1: Từ nào dưới đây có tiếng bảo mang nghĩa “giữ, chịu trách nhiệm” a, Bảo kiếm b, Bảo toàn c, […]

Đề cương ôn tập tiếng Việt lớp 5 nghỉ dịch Corona tháng 4

Ôn tập phần Đọc, hiểu tiếng Việt lớp 5 Bài 1 CÂU CHUYỆN CỦA CÂY BÚT Khi ra đời, cây bút chì rất băn khoăn muốn biết về cuộc sống bên ngoài xưởng làm bút chì mà nó chỉ thỉnh thoảng nghe qua lời kể của những người thợ. Bút chì băn khoăn mãi, anh em […]

Ví dụ tính tích phân hàm số lượng giác có lời giải

Công thức tính tích phân hàm lượng giác hay dùng: $\begin{array}{l} \left( 1 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\cos xdx}  = \sin x + C;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {1′} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\cos \left( {ax + b} \right)dx}  = \frac{1}{a}\sin \left( {ax + b} \right) + C;\,\,\\ \left( 2 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\sin xdx}  =  – \cos x + C;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {2′} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\sin \left( {ax + […]

Cách tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng trong không gian

Chia sẻ cách tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng trong hình học không gian trong hệ tọa độ Oxyz, kiến thức Toán 11. Phương pháp tính khoảng cách từ: Điểm ${M_0}\left( {{x_0};{y_0};{z_0}} \right)$ tới mặt phẳng $(\alpha ):ax + by + cz + d = 0.$ Công thức: $d\left( {{M_0};(\alpha )} […]