Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng HSG

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ tới bạn đọc cuốn sách Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi.

Trong chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học, môn Toán chiếm số giờ rất lớn. Việc trang bị cho sinh viên Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục tiểu học khả năng giải các bài toán khó ở trong bậc học và cách tiến hành bồi dưỡng học sinh có năng khiếu toán là một yêu cầu bức xúc hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu đó, theo chúng tôi các thầy cô giáo nên tìm hiểu và nắm vững cơ sở khoa học của các kiến thức môn toán ở bậc tiểu học dựa trên những kiến thức toán học cao cấp và khoa học giáo dục đã được tiếp thu trong quá trình đào tạo. Mặt khác, các thầy giáo, cô giáo cũng nên nắm vững cơ sở lý luận và nội dung của các phương pháp giải toán ở tiểu học, từ đó mới có cách truyền đạt kiến thức môn toán phù hợp với hoàn cảnh và khả năng tiếp thu của học sinh.

Đặc biệt, khi giải các bài tập môn toán, các thầy cô giáo phải hình thành cho học sinh phương pháp giải từng dạng toán thường gặp, phát hiện, dự đoán những phương pháp giải khác nhau để tìm nhiều cách giải. Nắm vững những dạng toán chủ yếu đê bồi dưỡng năng khiếu toán cho học sinh. Cuốn sách Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đáp ứng cho giáo viên tiểu học những mong muốn trên.

Trong chương trình giảng dạy ở bậc tiểu học, môn Toán chiếm số giờ rất lớn. Việc trang bị cho sinh viên Đại học, Cao đẳng ngành giáo dục tiêu học khả năng giải các bài toán khó ở trong bậc học và cách tiến hành bồi dường học sinh có năng khiếu toán là một yêu cầu bức xúc hiện nay. Để đáp ứng yêu cầu đó, theo chúng tôi các thầy cô giáo nên tìm hiểu và nắm vững cơ sở khoa học của các kiến thức môn toán ở bậc tiểu học dựa trên những kiến thức toán học cao cấp và khoa học giáo dục đã được tiếp thu trong quá trình đào tạo.

Mặt khác, các thầy giáo, cô giáo cũng nên nắm vững cơ sở lý luận và nội dung của các phương pháp giải toán ở tiểu học, từ đó mới có cách truyền đạt kiến thức môn toán phù hợp với hoàn cảnh và khả năng tiếp thu của học sinh. Đặc biệt, khi giải các bài tập môn toán, các thầy cô giáo phải hình thành cho học sinh phương pháp giải từng dạng toán thường gặp, phát hiện, dự đoán những phương pháp giải khác nhau để tìm nhiều cách giải. Nắm vững những dạng toán chủ yếu đê bồi dưỡng năng khiếu toán cho học sinh.

Cuốn sách Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đáp ứng cho giáo viên tiểu học nhũng mong muốn trên.

Nội dung cuốn sách gồm bốn chương:

Chương I: Những yêu cầu cơ bản đối với nguời giáo viên tiểu học

Nội dung chương này chúng tôi trình bày 4 yêu cầu chính đó là:

– Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học.
– Nắm vững cơ sở lý luân của 14 phương pháp giải toán tiểu học.
– Nắm vũng nội dung, chương trình, hệ thống kiến thức cơ bản trong chương trình tiểu học và hệ thống các dạng bài tập.
– Nắm vững các dạng bài tập, các bài tập đặc thù và phương pháp giải chúng.

Chương II: Thực hành giải toán tiểu học đối với giáo viên

Trong chương này chúng tôi trinh bày 14 phương pháp giải toán thường gặp ở tiểu học. Mỗi phương pháp đều có ví dụ mẫu bài tập rèn luyện kèm theo, và đáp số.

Chương III: Các dạng toán đặc thù – Phươg pháp giải toán bằng nhiều cách

Trong chương này chúng tôi nêu ba dạng toán đặc thù đó là:

* Dạng toán cắt ghép hình;
* Dạng toán nhận dạng, phân tích tổng hợp hình, đếm hình và ghi hình bằng chữ,
* Dạng toán vói chiếc cân đĩa.

Ngoài những dạng toán đặc thù trên chúng tôi còn nêu cách tìm nhiều lời giải.

Đọc ebook Thực hành giải toán tiểu học và chuyên đề bồi dưỡng HSG:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *