vô tỷ

Bài tập cơ bản giải phương trình vô tỷ – Toán lớp 9

Bài tập cơ bản phương trình vô tỷ dành cho các em học sinh lớp 9 tự giải ôn luyện chuyên đề thường xuất hiện trong các đề thi vào 10 này. Bài 1: Giải các phương trình sau: 1. $ \sqrt{{{x}^{2}}-6x+9}=x$ 2. $ \sqrt{4{{x}^{2}}-12x+9}=x-1$ 3. $ x+\sqrt{4{{x}^{2}}-4x+1}=2$ 4. $ 1-\sqrt{4{{x}^{4}}-20{{x}^{2}}+25}=0$ 5. $ {{x}^{2}}-\sqrt{{{x}^{2}}}=0$ 6. […]

6 phương pháp giải phương trình vô tỷ

Để giải một phương trình vô tỷ thì có nhiều cách giải, tuy nhiên các em cần chọn phương pháp giải phù hợp để giải nhanh và chính xác. Và dưới đây là 6 phương pháp giải phương trình vô tỷ mà Timgiasuhanoi.com muốn giới thiệu với các em. Tất nhiên là dưới dạng các ví […]

4 phương pháp giải phương trình vô tỷ – Trung tâm Gia sư Hà Nội

Để giải một phương trình vô tỷ thì có nhiều cách giải, tuy nhiên trong chương trình Toán THCS thì Timgiasuhanoi.com chỉ nêu ra 4 phương pháp dưới đây. Đó là các phương pháp: Đánh giá, đặt ẩn phụ, biến đổi tương đương và điều kiện cần và đủ. Chú ý: Đây là các phương […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội