vào lớp 1

Khai Giảng lớp Tiền Tiểu Học khu vực Hoài Đức, Đan Phượng năm 2020

Trung tâm Gia sư Hà Nội khai giảng lớp Tiền Tiểu Học cho các bé 5 tuổi, sắp vào lớp 1 tại khu vực huyện Hoài Đức và Đan Phượng. Tiền Tiểu Học là lớp học dành cho các bé sắp vào lớp 1. Khóa học là hành trang giúp các con chuẩn bị tốt […]

Những cách đơn giản dạy con học Toán để chuẩn bị vào lớp 1

Lựa chọn các hoạt động vui chơi phù hợp, bạn có thể giúp con hiểu khái niệm về những con số, đo lường, hình học và không gian. Đây là những cách đơn giản dạy con học Toán để chuẩn bị vào lớp 1. Nhiều nghiên cứu gần đây chứng minh các kỹ năng Toán […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội