trung trực

5 cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh một đường thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng các em có thể sử dụng một trong 5 cách dưới đây. Giả sử ta cần chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta có: Phương pháp chứng minh d là trung trực của AB: […]

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng với 2 cách rất đơn giản. Để viết được phương trình đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước chúng ta cần phải học thuộc lý thuyết về đường trung trực, đó […]

Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB các em có thể sử dụng một trong các cách dưới đây. Có 5 cách để chứng minh d là trung trực của AB: 1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB. 2. Chứng minh có hai điểm trên […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội