trực tâm

Cách chứng minh một điểm là trọng tâm, trực tâm của tam giác

Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC Để chứng minh điểm G là trọng tâm của tam giác ABC thì ta dùng một trong 2 cách: Chứng minh G là giao điểm của hai đường trung tuyến trong tam giác. Chứng minh G thuộc trung tuyến và chia trung tuyến theo tỉ […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội