trắc nghiệm hóa học

Ebook 1320 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 12

Bài tập trắc nghiệm có tác dụng rất lớn trong việc phát triển tư duy, rèn luyện sự nhanh nhạy, linh hoạt, sắc bén, trí thông minh và đó chính là mục tiêu cao nhất của việc dạy học. Với học sinh, bài tập trắc nghiệm giúp các em tự đánh giá được trình độ […]

Ebook Phương pháp giải nhanh các bài toán trắc nghiệm trọng tâm Hóa vô cơ – Hóa hữu cơ 12

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của học sinh chuẩn bị ôn luyện dự kì thi tốt nghiệp THPT và các kì thi Quốc gia. Nội dung cuốn sách gốm 3 phần: PHẦN I. Trình bày những phương pháp cơ bản giải nhanh các bài toán hoá hoc […]

Ebook Luyện giải nhanh các bài toán trắc nghiệm Hóa học

Từ nãm 2007, trong các kì thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, môn Hoá học được thi bằng phương pháp trắc nghiêm khách quan (gọi tắt là phương pháp trắc nghiệm). Mỗi đề thi có 50 câu trắc nghiệm (làm bài trong 90 phút), trong đó có […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội