tiếng Anh

5 loại câu hỏi tiếng Anh phổ biến khi bắt đầu cuộc nói chuyện

1. “What is your name?” (Tên bạn là gì?) Khi có được câu trả lời về tên tuổi của người đang nói chuyện với bạn bạn có thể hỏi thêm những chi tiết nhỏ như: – That’s an interesting name. Is it Chinese / French / Indian, etc.? (Tên của bạn thật thú vị. Đây […]

13 quy tắc trọng âm tiếng Anh

QUY TẮC 1: Động từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 Ex: be’gin, be’come, for’get, en’joy, dis’cover, re’lax, de’ny, re’veal,… Ngoại lệ: ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open… QUY TẮC 2: Danh từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 Ex: ‘children, ‘hobby, ‘habit, ‘labour, ‘trouble, […]

Bài tập sắp xếp câu tiếng Anh – Ôn thi lớp 5 lên lớp 6

I. Sắp xếp để tạo thành câu hoàn chỉnh 1. in/ spring/ What/ like/ is/ the/ weather/ ? ………………………………………… 2. isn’t/ going/ to/ Hoi An/ Minh/ next/ week/ . ………………………………………………. 3. is/ it/ here/ your/ house/ How far/ from/ to/ ? ……………………………………………………….. 4. straight/ Go/ turn/ and/ ahead/ right/ . …………………………………………………. 5. the/ swimming pool/ […]

Ngành Bảo hiểm (tiếng Anh là Insurance) là gì? học gì? học ở đâu và ra trường làm gì?

Bài viết này nhằm giúp các bạn giải đáp thắc mắc Ngành Bảo hiểm là gì? học gì và ra trường làm gì?. Trong những năm gần đây, thị trường bảo hiểm của Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ và vững chắc, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ (life […]

Ngành Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh) là gì? học những gì, ra trường làm gì?

Ngành Ngôn ngữ Anh có lẽ không quá xa lạ với hầu hết các bạn học sinh ngày nay, bởi các bạn đã được học tiếng Anh từ bậc THPT, THCS và thậm chí ở nhiều thành phố các em học sinh tiểu học cũng đã làm quen với ngôn ngữ này. Ngôn ngữ Anh […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội