THCS

Tổng hợp lý thuyết Hình học THCS lớp 6, 7, 8, 9

Trung tâm Gia sư Hà Nội chia sẻ với các em tài liệu Tổng hợp Lý thuyết Hình học THCS dành cho các lớp lớp 6, 7, 8, 9. Dựa vào tài liệu này các em có thể hệ thống ôn tập lại kiến thức Hình đã học. Chúc các em học tốt. Cập nhật […]

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi THCS môn Toán lớp 8

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi trung học cơ sở môn Toán lớp 8 phòng giáo dục và đào tạo huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định năm 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1. (3 điểm) 1) Chứng minh : $ \displaystyle (x+y)({{x}^{3}}-{{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}-{{y}^{3}})={{x}^{4}}-{{y}^{4}}$ 2) Phân tích đa thức thành nhân tử : […]

Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS Tập 1, Tập 2

Bộ Giáo trình Bồi dưỡng nhân viên thiết bị trường THCS Tập 1, Tập 2 là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội. Đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội