THCS Ngô Sĩ Liên

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Ngô Sĩ Liên – Hoàn Kiếm 2018

Đề thi thử vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Ngô Sĩ Liên quận Hoàn Kiếm 2018. Ngày thi 22/5/2018, thời gian làm bài 180 phút. Bài I: (2,0 điểm) Cho hai biểu thức: A = $ \displaystyle \frac{5\sqrt{x}+9}{x-1}$ và B = $ \displaystyle \frac{x+2}{x+\sqrt{x}-2}-\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ với x ≥ 0; x ≠ 1 Tính giá trị của […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội