thẳng hàng

Ứng dụng vectơ để chứng minh 3 điểm thẳng hàng, đi qua điểm cố định – Toán lớp 10

1. PHƯƠNG PHÁP GIẢI + Để chứng minh ba điểm $A$, $B$, $C$ thẳng hàng ta chứng minh hai vectơ $\overrightarrow {AB} $ và $\overrightarrow {AC} $ cùng phương, tức là tồn tại số thực $k$ sao cho: $\overrightarrow {AB} = k\overrightarrow {AC} .$ + Để chứng minh đường thẳng $AB$ đi qua điểm cố định […]

Ứng dụng của vectơ trong các bài toán đồng quy, thẳng hàng

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Muốn chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng, ta đi chứng minh: $ \overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC},$ k$ \in $R. Để nhận được (1), ta lựa chọn một trong hai hướng: – Hướng 1: Sử dụng các quy tắc biến đổi vectơ đã biết. – Hướng 2:  Xác định vectơ $ \overrightarrow{AB}$ và […]

Ba điểm thẳng hàng

1. Định nghĩa ba điểm thẳng hàng Ba điểm thẳng hàng là khi chúng cũng thuộc một đường thẳng. Ba điểm không thẳng hàng khi chúng không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào. 2. Điểm nằm giữa Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội