quỹ tích

Ứng dụng của vectơ trong các bài toán quỹ tích điểm

PHƯƠNG PHÁP CHUNG Với các bài toán quỹ tích ta cần nhớ : Nếu $ \left| \overrightarrow{MA} \right|$=$ \left| \overrightarrow{MB} \right|$, với A, B cho trước thì M thuộc đường trung trực của đoạn AB. $ \left| \overrightarrow{MC} \right|$=k$ \displaystyle \left| \overrightarrow{AB} \right|$, với A, B, C cho trước thì M thuộc đường tròn tâm […]

Ứng dụng phép biến hình để giải bài toán quỹ tích

Trong chương trình Trung tâm Gia sư Hà Nội các em có thể ứng dụng phép biến hình để giải các bài toán quỹ tích ngoài các cách giải thông thường. Ở bài trước Timgiasuhanoi.com đã chia sẻ phương pháp giải một bài toán quỹ tích rồi. Còn ở bài viết này các em sẽ được […]

Phương pháp giải một bài toán quỹ tích – Toán lớp 9

Tìm quỹ tích các điểm là một dạng Toán khó trong chương trình Hình học 9. Tuy nhiên nếu có phương pháp giải rồi thì cũng không khó lắm đâu. Trước tiên các em cần phải nhớ lại lý thuyết quỹ tích tại link này: https://dzdigi.com/bai-toan-quy-tich-cung-chua-goc/ Tuy nhiên Timgiasuhanoi.com cũng nhắc lại một chút: 1. Định […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội