phương trình vô tỉ

Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ

Ở bài viết này Gia sư Hà Nội chia sẻ cho các em một số phương pháp giải phương trình vô tỉ như: nâng lên lũy thừa, trị tuyệt đối hóa, sử dụng bất đẳng thức, đưa về phương trình tích, đặt ẩn phụ. Với mỗi phương pháp chúng tôi sẽ đưa ra các dạng […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội