phân số

Cách tính nhanh dãy phân số có quy luật – Toán nâng cao tiểu học

Hướng dẫn học sinh lớp 4, 5 cách tính nhanh dãy phân số có quy luật, một dạng toán nâng cao trong chương trình toán tiểu học. Dạng toán tính nhanh phân số là một trong những dạng toán khó, thường là câu cuối phân loại học sinh khá giỏi, thường có trong các đề […]

Khi nào thì phải quy đồng tử số của phân số – Toán lớp 4

Khi thì phải quy đồng tử số của phân số. Câu trả lời là khi so sánh các phân số mà việc quy đồng mẫu số phức tạp hơn. Ví dụ: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: $ \displaystyle \frac{2}{{11}};\frac{3}{{17}};\frac{5}{{23}}$ Với bài này nêu quy đồng mẫu số thì sẽ rất phức […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội