ngữ văn 6

Cách làm bài văn kể chuyện lớp 6

Chia sẻ cách làm bài văn kể chuyện trong chương trình Ngữ Văn lớp 6. Kể chuyện là gì? Kể chuyện là bất kỳ sự tường thuật nào để kết nối các sự kiện, trình bày cho người đọc hoặc người nghe bằng một chuỗi câu viết hoặc nói, hoặc một chuỗi hình ảnh. Hiểu […]

Đề thi HSG Ngữ văn 6 Phòng GD&ĐT Thái Thụy, Thái Bình 2016 – 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình năm học 2016 – 2017. Có hướng dẫn chấm điểm. Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (8,0 điểm) “Rễ siêng không ngại đất nghèo Tre […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội