lý thuyết

Lý thuyết logarit

Lý thuyết logarit 1. Định nghĩa logarit Cho hai số dương a, b với a#1. Nghiệm duy nhất của phương trình $\displaystyle a_{{}}^{x}=b$ được gọi là $\displaystyle {{\log }_{a}}b$ ( tức là số α có tính chất là $\displaystyle a_{{}}^{\alpha }=b$). 2. Logarit thập phân và logarit tự nhiên Có 2 loại logarit đó là: […]

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Lý thuyết về bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn. 1. Khái niệm bất phương trình một ẩn Bất phương trình một ẩn là một mệnh đề chứa biến có một trong các dạng f(x) > g(x), f(x) < g(x), f(x) ≥ g(x), f(x) ≤ g(x), trong đó f(x), g(x) là các biểu […]

Lý thuyết đại cương về phương trình

Tổng quát lý thuyết đại cương về phương trình 1. Định nghĩa phương trình một ẩn – Phương trình một ẩn số với biến x là một mệnh đề chứa biến có dạng: f(x) = g(x) (1) trong đó f(x), g(x) là các biểu thức với biến số x. Ta gọi f(x) là vế trái […]

Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Tóm tắt lý thuyết phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất 2 ẩn x và y có dạng: ax + by =c (1) trong đó: a, b và c là các số đã cho, với ab ≠ 0 Nếu có cặp […]

Lý thuyết phương sai và độ lệch chuẩn

Lý thuyết phương sai và độ lệch chuẩn 1. Phương sai là gì? Phương sai của một bảng số liệu là số đặc trưng cho độ phân tán của các số liệu so với số trung bình của nó. Phương sai của bảng thống kê dấu hiệu x, kí hiệu là $\displaystyle S_{x}^{2}$. Công thức […]

Lý thuyết đường tiệm cận

Tóm tắt lý thuyết về đường tiệm cận của đồ thị hàm số bất kì 1. Đường tiệm cận đứng Đường thẳng (d): $x={{x}_{0}}$ được gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) của hàm số y=f(x) nếu $\underset{x\to x_{0}^{-}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=+\infty$ hoặc $\underset{x\to x_{0}^{+}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=+\infty$ hoặc $\underset{x\to x_{0}^{-}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=-\infty$ hoặc $\underset{x\to x_{0}^{+}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=-\infty$ […]

Lý thuyết các phép toán tập hợp

Tổng hợp bài giảng lý thuyết và bài tập về các phép toán tập hợp. Các phép giao, phép hợp, phép hiệu, phép bù tập hợp thuộc chương trình đại số 10. Tóm tắt kiến thức các phép toán tập hợp: 1. Định nghĩa phép giao Giao của hai tập hợp A và B, kí hiệu […]

Lý thuyết khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số là bài toán cơ bản dành cho học sinh lớp 12. Đây cũng là dạng bài luôn có trong các đề thi tuyển sinh đại học, THPT quốc gia Tóm tắt lý thuyết khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số […]

Tổng hợp lý thuyết về mệnh đề

Tổng hợp lý thuyết, kiến thức cần ghi nhớ về mệnh đề 1. Định nghĩa mệnh đề Mệnh đề là câu khẳng định để xác định được tính đúng hoặc sai. Một mệnh đề chỉ có tính đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai 2. Một mệnh đề chứa biến phải là câu khẳng định sự […]

Lý thuyết về số gần đúng và sai số

Tóm tắt Lý thuyết về số gần đúng và sai số 1. Số gần đúng Kí hiệu số đúng $ \overline{a}$ là giá trị thực của một đại lượng thì số có giá trị ít nhiều sai lệch với số $ \overline{a}$ được gọi là số gần đúng. 2. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối Cho a là […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội