lớp 1

Khai Giảng lớp Tiền Tiểu Học khu vực Hoài Đức, Đan Phượng năm 2020

Trung tâm Gia sư Hà Nội khai giảng lớp Tiền Tiểu Học cho các bé 5 tuổi, sắp vào lớp 1 tại khu vực huyện Hoài Đức và Đan Phượng. Tiền Tiểu Học là lớp học dành cho các bé sắp vào lớp 1. Khóa học là hành trang giúp các con chuẩn bị tốt […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội