huyện Thường Tín

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 huyện Thường Tín 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 phòng giáo dục và đào tạo huyện Thường Tín năm học 2018-2019. Thời gian làm bài 90 phút. (không kể thời gian giao đề). Câu 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức P = $ \left( {\frac{{3\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+5}}+\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}-5}}+\frac{{3x-5\sqrt{x}}}{{25-x}}} \right):\left( {2-\frac{{2\sqrt{x}+9}}{{\sqrt{x}+5}}} \right)$ 1) Rút gọn biểu thức P 2) […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội