hình vuông

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác bao gồm cách nhận biết tứ giác là hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông. Dựa vào sơ đồ dưới đây các em học sinh sẽ dễ dàng trong việc chứng minh một tứ giác là […]

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

Trình bày phương pháp đếm hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2. Cách đếm số hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật dễ hiểu. Phương pháp đếm hình được trình bày qua các ví dụ. Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu tam giác? Hướng dẫn giải: Bước 1: Đánh số […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội