hình học 11

Phép đối xứng trục

Lý thuyết phép đối xứng trục bao gồm: phép biến hình, ảnh của hình và trục đối xứng của một hình. 1. Cho đường thẳng d. Phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc d thành chính nó, biến mỗi điểm M không thuộc d thành M’ sao cho d là đường trung trực của […]

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hình học 11

Là cuốn thứ 4 trong 6 cuốn sách của nhóm Cự Môn, cuốn Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hình học 11 sẽ giúp các em học sinh làm quen với hình thức thi trắc nghiệm môn Toán. Ở cuốn sách này các em sẽ được học về các chương tương ứng với sách […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội