hình chữ nhật

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác bao gồm cách nhận biết tứ giác là hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông. Dựa vào sơ đồ dưới đây các em học sinh sẽ dễ dàng trong việc chứng minh một tứ giác là […]

Phương pháp đếm hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

Trình bày phương pháp đếm hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2. Cách đếm số hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật dễ hiểu. Phương pháp đếm hình được trình bày qua các ví dụ. Ví dụ: Hình dưới đây có bao nhiêu tam giác? Hướng dẫn giải: Bước 1: Đánh số […]

Định nghĩa, tính chất hình chữ nhật

1. Định nghĩa hình chữ nhật Hình chứ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành. ABCD là hình chữ nhật ⇔ ABCD là tứ giác có $ \displaystyle \widehat{A}=\widehat{B}=\widehat{C}=\widehat{D}$ Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành cũng là một hình thang cân. 2. […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội