hàm số

Ví dụ tính tích phân hàm số lượng giác có lời giải

Công thức tính tích phân hàm lượng giác hay dùng: $\begin{array}{l} \left( 1 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\cos xdx}  = \sin x + C;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {1′} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\cos \left( {ax + b} \right)dx}  = \frac{1}{a}\sin \left( {ax + b} \right) + C;\,\,\\ \left( 2 \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\sin xdx}  =  – \cos x + C;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {2′} \right)\,\,\,\,\,\,\,\,\int {\sin \left( {ax + […]

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Các bước khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số cho các hàm số bậc ba, hàm số trùng phương, hàm số nhất biến…kèm hướng dẫn chi tiết. Các bước trong khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Bước 1: Tìm tập xác định. Bước 2: Sự biến thiên của hàm số Xét chiều […]

Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số và các bài toán liên quan

Sách Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số và các bài toán liên quan gồm 206 trang phân dạng và hướng dẫn giải các dạng bài hàm số và bài toán liên quan cùng các bài tập chọn lọc có lời giải chi tiết. Vấn đề 1. Tính đơn […]

Ôn tập phần Hàm số và Đồ thị trong Toán lớp 7 cơ bản

Dựa vào kiến thức cơ bản trong chương trình sách giáo khoa lớp 7 phần Đại số, chương Hàm số và Đồ thị của Toán lớp 7 cơ bản và hướng dẫn giải bài tập chi tiết. Để có thể hoàn thành chương trình học toán cấp 2, đặc biệt là chương trình toán lớp […]

Phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số – Đại số 10

Bài viết này Timgiasuhanoi.com đưa ra phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số. Giúp các em học sinh khối 10 học tốt môn đại số 10. Lý thuyết về hàm số chẵn, hàm số lẻ được nêu ra bằng định nghĩa. Sau đó là phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ qua […]

Tính đơn điệu của hàm số y = f(x)

Tính đơn điệu của hàm số y = f(x) 1. Định nghĩa hàm số tăng, hàm số giảm Hàm số f xác định trên K. Với mọi $\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thuộc K và $\displaystyle {{x}_{1}}>{{x}_{2}}$ – Nếu $\displaystyle f({{x}_{1}})>f({{x}_{2}})$ thì hàm số y = f(x) tăng trên K – Nếu $\displaystyle f({{x}_{1}})<f({{x}_{2}})$ thì hàm số y […]

Sự đồng biến, sự nghịch biến của hàm số

Tóm tắt lý thuyết sự đồng biến, sự nghịch biến của hàm số Ta kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa cho trước. 1. Khái niệm đồng biến, nghịch biến của hàm số y = f(x) Hàm số y = f(x) đồng biến (tăng) trên K ⇔ ∀ $\displaystyle {{x}_{1}},{{x}_{2}}$ ∈ […]

Lý thuyết giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số

Lý thuyết giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số Tóm tắt kiến thức 1. Khái niệm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số Cho hàm số y = f(x) xác định trên tập D. – Số m là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội