giới hạn

Sử dụng giới hạn dãy số trong các bài toán đại số, số học

Tài liệu Sử dụng giới hạn dãy số trong các bài toán đại số, số học của bạn Lê Phúc Lữ, Thân tặng các học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi VMO 2017 sắp tới. Chúng ta đều biết rằng giới hạn dãy số là một nội dung đặc thù của giải tích. Tuy […]

Phương pháp tính giới hạn dãy số, hàm số bằng máy tính cầm tay

Các em có thể sử dụng máy tính cầm tay (máy tính casio) để tính được giới hạn của dãy số, hàm số với phương pháp dưới đây. Trong bài viết này, Timgiasuhanoi.com trình bày phương pháp trên máy tính casio fx 570vn plus. Đối với các dòng máy tính khác cũng được thực hiện […]

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm $\displaystyle {{x}_{0}}$ và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{$\displaystyle {{x}_{0}}$}. $\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L$ khi và chỉ khi với dãy số ($\displaystyle {{x}_{n}}$) bất kì, $\displaystyle {{x}_{n}}$ ∈ K \{$\displaystyle […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội