đoạn thẳng

Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng giải Toán lớp 4, lớp 5

Phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng được áp dụng vào giải toán ở bậc tiểu học trong đó có các bài Toán trong chương trình lớp 4, lớp 5. Chúng ta cùng tìm hiểu qua các ví dụ có lời giải dưới đây. Ví dụ 1: Một cửa hàng có số mét vải hoa […]

5 cách chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh một đường thẳng là đường trung trực của một đoạn thẳng các em có thể sử dụng một trong 5 cách dưới đây. Giả sử ta cần chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. Ta có: Phương pháp chứng minh d là trung trực của AB: […]

Cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng

Bài viết này Trung tâm Gia sư Hà Nội hướng dẫn các em cách viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng với 2 cách rất đơn giản. Để viết được phương trình đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước chúng ta cần phải học thuộc lý thuyết về đường trung trực, đó […]

7 cách chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác

Muốn chứng minh một đoạn thẳng bằng 1/2 đoạn thẳng khác các em có thể sử dụng một trong 7 cách dưới đây. 1. Sử dụng tính chất trung điểm. 2. Sử dụng tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông. 3. Sử dụng tính chất đường trung bình trong tam giác. 4. Sử […]

Phương pháp chứng minh đường trung trực của đoạn thẳng

Để chứng minh đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB các em có thể sử dụng một trong các cách dưới đây. Có 5 cách để chứng minh d là trung trực của AB: 1. Chứng minh d ⊥ AB tại trung điểm của AB. 2. Chứng minh có hai điểm trên […]

Bài tập chuyên đề: Trung điểm của đoạn thẳng – Hình học 6

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 6 phần Hình học với các bài tập thuộc chuyên đề trung điểm của đoạn thẳng. Bài toán 1 : Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, biết AM = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MB. Bài toán 2 : Gọi O là trung điểm […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội