địa chất

Tìm hiểu ngành Kỹ thuật địa chất là gì? học gì? ra trường làm gì?

Ngành Kỹ thuật Địa chất thuộc nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất – Dầu khí. Ngành Kỹ thuật Địa chất có 03 chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Địa chất Khoáng sản, Địa chất Môi trường. Ngành Kỹ thuật địa chất có từ khá lâu nhưng số trường đào tạo ngành này còn khá ít, vì vậy còn […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội