đề thi giữa kì 2

Ôn tập thi giữa HK2 môn tiếng Việt lớp 4 năm học 2018-2019

Chia sẻ tài liệu ôn tập thi giữa học kì 2 môn tiếng Việt dành cho học sinh lớp 4 năm học 2018-2019. A- Kiểm tra đọc I- Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi (5 điểm) Đọc một trong số các đoạn trích dưới đây trong bài Tập đọc đã học (SGK) và trả […]

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 2 tiểu học Kim Đồng 2016-2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 trường tiểu học Kim Đồng năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: […]

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 tiểu học Chu Văn An 2015-2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Chu Văn An năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. PHẦN I: Câu 1: Khoanh vào chữ cái (A; B; C; D) đặt trước câu đúng: a) Số lớn nhất […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội