đề kiểm tra học kì

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 9 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. Trắc nghiệm khách quan (1 điểm) Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai A. $ a-4=\left( {\sqrt{a}-2} \right)\left( {\sqrt{a}+2} […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 8 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Câu 1 (2 điểm): Chọn chữ cái trước đáp án đúng. 1. Đa thức $ 12x-36-{{x}^{2}}$ bằng: A) $ -{{(x+6)}^{2}}$ B) $ {{(-x-6)}^{2}}$ C) $ {{(-x+6)}^{2}}$ D) $ -{{(x-6)}^{2}}$ 2. Kết quả phép cộng $ […]

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 7 THCS Vinschool năm 2018-2019

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 trường THCS Vinschool năm học 2018-2019. Thời gian: 90 phút. Đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Bài 1: Chọn đáp án đúng Câu 1: Giá trị của biểu thức $ A={{\left( {5+{{2}^{3}}-{{3}^{3}}} \right)}^{o}}$ là: a. $ […]

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 – 2018 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên, Hà Nội năm học 2017 – 2018. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 27/4/2018 Đáp án Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán 9 quận Long Biên 2017 – […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội