đề khảo sát

Đề kiểm tra khảo sát tháng 10 Toán 9 THCS Mai Động 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát tháng 10 môn Toán lớp 9 trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày kiểm tra: 31/10/2018. Bài I: (2,0 điểm). Cho các biểu thức: $ \displaystyle A=\frac{{7\sqrt{x}+3}}{{9-x}}+\frac{{2\sqrt{x}}}{{\sqrt{x}+3}}+\frac{{\sqrt{x}+1}}{{\sqrt{x}-3}}$  và $ B=\frac{{x+7}}{{3\sqrt{x}}}$  (ĐXĐ: $ x>0;x\ne 9$) 1) Tính giá […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 7 THCS Ngô Gia Tự 2018-2019

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 7 THCS Ngô Gia Tự năm học 2018-2019. Ngày 25/8/2018. Thời gian: 90 phút. Bài 1 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính hợp lí: a) $ \left( 314+{{4}^{3}} \right)-\left( \left| -314 \right|-36 \right)+{{2018}^{0}}$ b) $ \frac{-5}{12}.\frac{4}{19}+\frac{-7}{12}.\frac{4}{19}-\frac{40}{57}$ c) $ \frac{5.7+5.12}{5.9+10.8}$ Bài 2 (1,5 điểm) […]

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 môn Toán huyện Thanh Trì 2017-2018

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần thứ 2 môn Toán Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì, Hà Nội năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 26/4/2018 Đáp án Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 môn Toán huyện Thanh Trì 2017-2018:

Đề KSCL giữa kì 2 môn Toán 8 Phòng GD&ĐT quận Hà Đông năm 2016-2017

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 2 môn Toán 8, Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông năm học 2016-2017. Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1. (3 điểm) Giải các phương trình. a) $ \displaystyle \left( 2x-3 \right)\left( 2x+3 \right)=4x\left( x-5 \right)-3x$ b) […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội