dãy số

Cách tính nhanh dãy phân số có quy luật – Toán nâng cao tiểu học

Hướng dẫn học sinh lớp 4, 5 cách tính nhanh dãy phân số có quy luật, một dạng toán nâng cao trong chương trình toán tiểu học. Dạng toán tính nhanh phân số là một trong những dạng toán khó, thường là câu cuối phân loại học sinh khá giỏi, thường có trong các đề […]

Chứng minh các BĐT về tổng, tích của dãy số bằng ph­­ương pháp làm trội, làm giảm, phương pháp quy nạp

1. Một số kiến thức cần nhớ a) Ph­­ương pháp làm trội, làm giảm Giả sử cần chứng minh $ \displaystyle A\le B$, khi đó ta cần làm trội biểu thức A thành $ \displaystyle A\le M$ rồi chứng minh $ \displaystyle M\le B$. Cũng có thể làm giảm B thành $ \displaystyle M\le B$ rồi chứng […]

Sử dụng giới hạn dãy số trong các bài toán đại số, số học

Tài liệu Sử dụng giới hạn dãy số trong các bài toán đại số, số học của bạn Lê Phúc Lữ, Thân tặng các học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi VMO 2017 sắp tới. Chúng ta đều biết rằng giới hạn dãy số là một nội dung đặc thù của giải tích. Tuy […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội