đại số 11

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số 1. Giới hạn hữu hạn +) Cho khoảng K chứa điểm $\displaystyle {{x}_{0}}$ và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{$\displaystyle {{x}_{0}}$}. $\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L$ khi và chỉ khi với dãy số ($\displaystyle {{x}_{n}}$) bất kì, $\displaystyle {{x}_{n}}$ ∈ K \{$\displaystyle […]

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm đại số và giải tích 11 là cuốn thứ 3 trong số 6 cuốn sách giải bài tập trắc nghiệm toán THPT của Cự Môn. Sự ưu việt của phương pháp thi trắc nghiệm đã và đang được chứng minh những nước có nền giáo dục tiên tiến trên […]

Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm đại số và giải tích 11

Cuốn sách Cơ sở lý thuyết và 500 câu hỏi trắc nghiệm đại số và giải tích 11 được biên soạn dựa theo chương trình Giáo dục trung học phổ thông môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhằm góp phần vào việc cải tiến thi cử trong tương lai mà đề thi […]

Định nghĩa và tính chất của cấp số cộng

Định nghĩa cấp số cộng, Số hạng tổng quát của cấp số cộng, Tính chất của cấp số cộng, Tổng n số hạng đầu của cấp số cộng 1. Định nghĩa cấp số cộng $\displaystyle {{u}_{n}}$ là cấp số cộng <=> $\displaystyle {{u}_{{n+1}}}={{u}_{n}}+d$ với n ∈ N* , d là hằng số. Công sai d = $\displaystyle {{u}_{{n+1}}}-{{u}_{n}}$ 2. Số […]

Lý thuyết nhị thức Newton và tam giác Pascal

Tóm tắt kiến thức về nhị thức Newton I. Nhị thức Newton 1. Công thức nhị thức Newton Với a, b là những số thực tùy ý và với mọi số tự nhiên n ≥ 1, ta có: $(a + b)^n$ = $C_{n}^{0}a^n+C_{n}^{1}a^{n-1}b+C_{n}^{2}a^{n-2}b{^2}+…+C_{n}^{n-1}ab^{n-1}+C_{n}^{n}b{^n} $   (1) 2. Quy ước Với a là số thực khác 0 […]

Lý thuyết quy tắc điểm: quy tắc cộng, quy tắc nhân

Quy tắc điểm có vai trò rất quan trọng trong Đại số tổ hợp. Trong đó quy tắc cộng, quy tắc nhân được ứng dụng rộng rãi. Về lý thuyết, quy tắc cộng và quy tắc nhân được trình bày như sau: 1. Quy tắc cộng Giả sử để hoàn thành một công việc, phải thực hiện […]

Lý thuyết giải các phương trình lượng giác cơ bản thường gặp

Các phương trình lượng giác cơ bản thường gặp Đây là các dạng phương trình lượng giác trong chương trình Toán lớp 11 1. Phương pháp giải phương trình lượng giác bậc nhất Chỉ cần thực hiên 2 phép biến đổi tương đương: bằng cách chuyển số hạng không chứa $x$ sang vế phải và đổi dấu, […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội