Corona

Bài tập về hình hộp chữ nhật, hình lập phương tự giải nghỉ dịch Corona

Một số bài tập về hình hộp chữ nhật và hình lập phương dành cho học sinh tự giải, ôn luyện kiến thức trong thời gian nghỉ dịch Corona tháng 4 năm 2020. Bài 1: Một hình hộp chữ nhật có diện tích đáy bằng 40 cm2. Chiều dài hơn chiều cao 4 cm, chiều cao […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 25/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. Đặt tính rồi tính: 319 + 655          32 + 868           92 + 808 Bài 2. Đặt tính rồi tính: 304 x 3            193 x 4              108 x 8 Bài 3: Viết theo mẫu: 3125 = 3000 + 100 + 20 + 5 2004 =…………………………… 3110=……………………………. 1804=…………………………… 6400=…………………………… Bài 4: Có […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 23/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 18 x 5 =…….     17 x 5 =…….      42: 7 =…….       48: 6 =……. Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 124 x 3         305 x 6          132: 6         567: 7 Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 48 + 36: 6         684: 3 x […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 22/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 6 x 6 =…….         8 x 8 =…….         45: 9 =…….         56 : 8 =……. Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 116 x 3         309 x 5        84: 6         679: 7 Bài 3. (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 24 + 32: 8             378: 3 […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 21/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (1 điểm) Tính nhẩm: 3 x 6 =…….        7 x 8 =…….        42: 7 =…….       48: 6 =……. Bài 2. (3 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 48 + 36: 6                     684: 3 x 2 Bài 3. (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: a) Số […]

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán và tiếng Việt lớp 3 nghỉ dịch Corona ngày 20/4

Phiếu ôn tập ở nhà môn Toán Bài 1. (4 điểm) a) Tính nhẩm: 4 x 7 =…….         6 x 8 =…….        64: 8 =…….       54 : 9 =……. b) Đặt tính rồi tính: 407 + 382          660 – 251        84 x 7          97: 7 c) Tìm x: x: 5 = 141                   58 – 34 < x + 23 < 78: 3 […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội