chuyên đề

Phương pháp giải Toán 7 theo chuyên đề

Timgiasuhanoi.com chia sẻ tới các em học sinh tài liệu Phương pháp giải Toán 7 theo chuyên đề: Số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối, lũy thừa. Và một số chuyên đề khác. Với mỗi chuyên đề đều có các dạng toán với các bài tập và ví dụ minh họa. Đọc Phương pháp giải Toán […]

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 9 với 10 chuyên đề

Ôn tập Toán lớp 9 với 10 chuyên đề bao gồm các chuyên đề: Rút gọn phân thức đại số, Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, Phương trình vô tỷ. Và các chuyên đề: Chứng minh bất đẳng thức, Chứng minh bất đẳng thức, Tỷ số lượng giác, Cực trị, Cực trị hình học, Tính chứng minh hình, Chuyên đề […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2020 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội