Bình Dương

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Bình Dương 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Bình Dương. Có đáp án. Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề). Đề thi: Bài 1 : (1 điểm) Rút gọn biểu thức sau: 1) $ A=3\sqrt{3}+2\sqrt{12}-\sqrt{27}$;                  2) […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội