bài văn

Cách làm bài văn kể chuyện lớp 6

Chia sẻ cách làm bài văn kể chuyện trong chương trình Ngữ Văn lớp 6. Kể chuyện là gì? Kể chuyện là bất kỳ sự tường thuật nào để kết nối các sự kiện, trình bày cho người đọc hoặc người nghe bằng một chuỗi câu viết hoặc nói, hoặc một chuỗi hình ảnh. Hiểu […]

Một số bài cảm thụ văn học tham khảo lớp 3 có giải

Những bài làm văn hay về tả cây cối, tả con vật, tả đồ vật… dưới đây là tài liệu sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng viết văn và hoàn thành những bài văn cảm thụ hay hơn. 1. Viết về cửa sổ của ngôi nhà thân thương, nhà thơ Phan Thị […]

Phương pháp làm bài văn nghị luận chứng minh

Văn nghị luận chứng minh là dạng văn sử dụng hàng loạt dẫn chứng có định hướng để làm rõ vấn đề. “Văn chứng minh” là một cách gọi ước lệ chỉ bài văn, đoạn văn nghị luận sử dụng phương pháp chứng minh. Trong nhà trường, kiểu bài chứng minh có nhiệm vụ rèn luyện […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội