Bài tập tiếng Anh 10 – Bùi Văn Vinh (có đáp án)

Bài tập tiếng Anh 12 – Bùi Văn Vinh (có đáp án)

Sách Bài tập tiếng Anh 12 có đáp án – Bùi Văn Vinh dành cho học sinh lớp 12. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Unit 1. LIFE STORIES PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW A. VOCABULARY  talented /’tælənɪd/ (adj.): có tài năng, có khiếu. Ex: The kids at this school are all […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội