bài tập Hóa học

Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 12 Chương trình nâng cao

Năm học 2008 – 2009 là năm đầu tiên sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao dược áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Để có thêm một tư liệu tham khảo cho các em học sinh lớp 12 yêu thích môn Hóa học, chúng tôi biên soạn cuốn sách Hướng dẫn giải bài […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội