bài giảng Tiếng Anh

Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao – Tập 2

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Tiếng Anh 10 theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2006 – 2007, chúng tôi hiên soạn cuốn Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao gồm hai tập. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 theo […]

Ebook Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao – Tập 1

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Tiếng Anh 10 theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2006 – 2007, chúng tôi hiên soạn cuốn Thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 nâng cao gồm hai tập. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Tiếng Anh 10 theo […]

Gia sư Hà Nội Copyright © 2021 DMCA.com Protection Status Gia sư Hà Nội