Sổ tay Văn học 6

Tài liệu Sổ tay Văn học 6 tóm tắt kiến thức môn Ngữ Văn lớp 6. Gồm 3 phần: phần văn học, phần tiếng Việt và phần tập làm văn.

Cuốn Sổ tay Ngữ văn 6 được biên soạn theo chương trình mới cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hệ thống câu hỏi và hướng dẫn trà lời được biên soạn dựa trên tinh thần tích hợp ba phân môn: Văn, Tiếng Việt và Tập làm văn.

Phần hướng dẫn trả lời được biên soạn theo phương hướng đề cao hoạt động học tập cùa học sinh, giúp các em giời quyết các tình huống đặt ra trong từng câu hỏi, có thể chọn phương án đúng – sai, có thể mở; có thế sáng tao và hạn chế tối đa việc tái hiện đơn thuần và máy móc những kiến thức đã học. Mong rằng với phương hướng này học sinh sẽ đạt hiệu quả cao trong học tập.

Đọc sách Sổ tay Văn học 6 online:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *