Sổ tay Sinh học 12

Sổ tay Sinh học 12 có nội dung tóm tắt Sinh học 12 với 2 phần Cơ sở di truyền học, Sự phát sinh và phát triển của sự sống.

Cơ sở di truyền học (tiếp theo Sinh học lớp 11)
III. Biến dị
1. Đột biến gen
2. Đột biến nhiễm sắc thể
3. Thường biến

IV. Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
1. Kĩ thuật di truyền
2. Đột biến nhân tạo
3. Các phương pháp lai
4. Các phương pháp chọn lọc

V. Di truyền học người
1. Phương pháp nghiên cứu di truyền ở người và ứng dụng trong y học

Sự phát sinh và phát triển của sự sống
I. Sự phát sinh sự sống
1. Bản chất sự sống
2. Sự phát sinh sự sống trên Quả đất

II. Sự phát triển của sinh vật
1. Hoá thạch và sự phân chia thời gian địa chất
2. Sự sống trong các đại Thái cổ, Nguyên sinh và Cổ sinh
3. Sự sống trong đại Trung sinh va` đại Tân sinh

III. Nguyên nhân và cơ chế tiến hoá
1. Thuyết tiến hoá cổ điển
2. Thuyết tiến hoá hiện đại
3. Sự cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể giao phối 4. Các nhân tố tiến hoá
5. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi
6. Loài
7. Quá trình hình thành loài mới
8. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới

IV. Sự phát sinh loài người
1. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
2. Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người
3. Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người
4. Sinh học hiện đại – Đặc điểm và triển vọng

Đọc Sổ tay Sinh học 12 online:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *