Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác bao gồm cách nhận biết tứ giác là hình thang, hình thang cân, hình thang vuông, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông.

Dựa vào sơ đồ dưới đây các em học sinh sẽ dễ dàng trong việc chứng minh một tứ giác là hình gì.

Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác

Theo sơ đồ trên ta rút ra được:

Cách chứng minh tứ giác là hình thang

– Chứng minh tứ giác có 2 cạnh đối song song

Cách chứng minh tứ giác là hình thang cân

– Chứng minh hình thang có:

+ 2 cạnh bên bằng nhau

+ 2 góc kề một đáy bằng nhau

+ 2 đường chéo bằng nhau

Cách chứng minh tứ giác là hình thang vuông

– Chứng minh hình thang có một góc vuông

Cách chứng minh tứ giác là hình bình hành

– Chứng minh hình thang có 2 cạnh bên song song

– Chứng minh tứ giác có:

+ Các cạnh đối song song

+ Các cạnh đối bằng nhau

+ 2 cạnh đối song song và bằng nhau

+ Các góc đối bằng nhau

+ 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường

Cách chứng minh tứ giác là hình thoi

– Chứng minh tứ giác có 4 cạnh bằng nhau

– Chứng minh hình bình hành có 2 cạnh kề bằng nhau

– Chứng minh hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc

– Chứng minh hình bình hành có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc

Cách chứng minh tứ giác là hình chữ nhật

– Chứng minh tứ giác có 3 góc vuông

– Chứng minh hình thang cân có 1 góc vuông

– Chứng minh hình thang vuông có 2 cạnh bên song song

– Chứng minh hình bình hành có 1 góc vuông

– Chứng minh hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau

Cách chứng minh tứ giác là hình vuông

– Chứng minh hình thoi có 2 cạnh kề bằng nhau

– Chứng minh hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau

– Chứng minh hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau

– Chứng minh hình chữ nhật có 2 đường chéo vuông góc

– Chứng minh hình chữ nhật có 1 đường chéo là đường phân giác của một góc

Rất chi tiết và dễ hiểu phải không nào. Chúc các em học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *