Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non là đặc biệt cần thiết bởi khi còn bé là lúc dễ giáo dục, dạy bảo nhất.

Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tâm lý của trẻ, đặc biệt là về mặt xúc cảm. Từ nhu cầu tiếp xúc da thịt với người lớn đến giao tiếp thực sự với người lớn khi mà trẻ đã có những phưong thức giao tiếp là một bước phát triển rõ rệt của trẻ trong giai đoạn này. Trong giao tiếp với người lớn, trẻ tiếp nhận được những sắc thái xúc cảm khác nhau của người lớn, rồi dần dần trẻ cũng thể hiện được những xúc cảm khác nhau của mình.

Đọc Sách Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *