Sách Công phá Vật lý – Tăng Hải Tuân

Sách Công phá Vật lý là một trong những cuốn sách gồm đầy đủ kiến thức cơ bản, nâng cao, các phương pháp giải để phục vụ cho học sinh lớp 10, 11, 12.

Tài liệu này rất đầy đủ với các chương đều có tóm tắt lý thuyết, phương pháp, ví dụ minh họa và bài tập tự luyện Vật lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *