Sách bài tập Tiếng Việt 123 – Tiếng Việt dành cho người nước ngoài

Sách bài tập Tiếng Việt 123 – Tiếng Việt dành cho người nước ngoài được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tiếng Việt Nam cho người nước ngoài.

123VIETNAMESE was founded in 2010 by a group of teachers from leading schools of the country (including Hanoi University of Education, University of Languages and International Studies , University of Social Sciences and Humanity) with function of teaching Vietnamese as a second language.

Atter years of development, our experienced teachers have successfully published the book “Tiếng Việt 123” and its work book in 2016.

With the hope to maximize the effectiveness of the book, we sincerely look forward to receiving your comments and suggestions.

Đọc sách Sách bài tập Tiếng Việt 123 – Tiếng Việt dành cho người nước ngoài:

 

3 Comments

Add a Comment
  1. Lò Thị Thiếp

    chuẩn lắm

  2. Lò Thị Thiếp

    Chuẩn

    1. Cảm ơn bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *