Quy ước làm tròn số

Quy ước làm tròn số hay còn gọi là cách làm tròn số được trình bày dưới đây.

1. Số bỏ đi nhỏ hơn 5

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại.
Ví dụ: Làm tròn số 0,36451 đến chữ số thập phân thứ hai ta được kết quả là 0,36

2. Số bỏ đi lớn hơn 5

Nếu chữ số đầu tiên bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại.
Ví dụ:
Làm tròn số 0,36451 đến chữ số thập phân thứ nhất ta được kết quả là 0,4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *